Gudstjeneste

: Storfjord kirke
Tid: søndag 24. desember 16:00
Tro & livssyn