Gudstjeneste

: Storfjord kirke
Tid: søndag 24. desember 14:00
Tro & livssyn