Gudstjeneste

: Storfjord kirke
Tid: søndag 4. februar 11:00
Tro & livssyn