Samisk gudstjeneste

: Storfjord kirke
Tid: lÝrdag 10. mars 17:00
Tro & livssyn