Gudstjeneste

: Storfjord kirke
Tid: søndag 6. mai 11:00
Tro & livssyn