Gudstjeneste

: Storfjord kirke
Tid: søndag 20. mai 11:00
Tro & livssyn