Samtalegudstjeneste

: Storfjord kirke
Tid: lÝrdag 2. juni 16:00
Tro & livssyn