Årsmøte LHL Storfjord

Saker som ønskes tatt opp på møtet må være styret i hende innen 2. februar 2018.

Arrangør: LHL Storfjord
: LHL-klinikkene Skibotn
Tid: sndag 18. februar 17:00
Annet