Innbyggersamtale om oppvekstområdet

Arrangør: Storfjord kommune
: Flerbrukshallen Hatteng
Tid: mandag 8. oktober 18:00
Offentlig