Gudstjeneste: Kirkegårdsandakt

: Storfjord kirke
Tid: søndag 5. august 11:00
Religiøst