Samtidig med at AMK-sentralen (113) i Tromsø tar i bruk det nye Nødnettet 23. februar vil også legevaktstjenesten for kommunen ta i bruk Nødnett.

Nødnett er et felles kommunikasjonsnett for Brann, Politi og Helsetjenesten og er et lukket kommunikasjonsnett for nødetatene som er skjermet for avlytting. Dette sikrer forsvarlig formidling av sensitiv pasientinformasjon. For publikum har dette ingen praktisk betydning, dette er å regne som et internt arbeidsverktøy for nødetatene.


Nødnett - de gode hjelpernes verktøy
Nødnett er et lukket kommunikasjonssystem for nød- og beredskapsressurser i Norge. Det brukes til å varsle ressurser og formidle informasjon innad i helsetjenesten og mellom helsetjenesten, politiet, brann- og redningstjenesten og andre beredskapsressurser. I helsetjenesten erstatter Nødnett det eksisterende Helseradionettet som har vært i bruk siden midten av 1990-tallet.

Alle landets legevakter, ambulanser, AMK-sentraler og akuttmottak skal innen sommeren 2017 ta i bruk det nye kommunikasjonssystemet. I praksis betyr dette nytt betjeningsutsyr for telefoni og radiosamband for å håndtere telefonanrop fra publikum og et system for å varsle og følge opp ressursene som bruker Nødnett. Samarbeid og gode pasientforløp vil forbedres - som igjen vil komme pasientene til gode.
Nødnett gir en sikker og god samhandlingsplattform for helsetjenesten og de øvrige nødetatene. I denne animasjonsvideoen (fra DNK) får du en kort oppsummering av de viktigste egenskapene i Nødnett.


For ytterligere informasjon, se lenke til brosjyre om Nødnett og lenke til nyheter fra Helsedirektoratet under:

- for brosjyre norsk versjon, klikk her.
- for brosjyre Nord-Samisk versjon, klikk her.
- Helsedirektoratet-nyheter:  "AMK Tromsø på Nødnett", klikk her.Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

  • Fastlegen din i åpningstiden
  • Legevakt tlf. 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
  • Ring 113 når det er akutt og står om liv


Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig bør du alltid ringe fastlegen først. For mer informasjon vedrørende legehjelp, klikk her.