Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Vannkran

Referat fra anbudskonferanse VA-anlegg i Steindalen 21.3.2013

Storfjord kommune gjennomførte anbudskonferanse i forkant av tilbud til graving og nedlegging av vannledning på ca 360 meter i Steindalen.
(2013-03-25) [Les mer...]
Vannkran

VA-anlegg i Steindalen

Storfjord kommune innhenter tilbud til graving og nedlegging av vannledning på ca 360 meter i Steindalen. Oppdraget er kunngjort på Doffin.no, dok id 287554 eller anbuds id MAR194416.
(2013-03-18) [Les mer...]