Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Arbeidsmiljøutvalget

Medlemmer Varamedlemmer
Arbeidsgiverrepresentanter
Rådmannen Kontorsjefen
Ordfører Hanne Braathen
Arvid Lilleng Solveig Sommerseth
   
Arbeidstakerrepresentanter
Ninni B. Møller, HVO
fagforbundet
Vara for fagforbundet:
1. vara: Anne Gundersen
2. vara: Tom Bråthen
Maria Figenschau,
fagforbundet
Karin Fosshaug,
Utdanningsforbundet
Vara for utd.forbundet:
Birthe Hasle

 

Innkallinger, alle innstillinger og vedlegg sendes samlet til:
  Medlemmer Arbeidsgiver: Rådmannen
      Ordfører
      Arvid Lilleng
       
    Arbeidstaker: Ninni B. Møller
      Maria Figenschau
      Karin Fosshaug
       
Innkalling, innstillinger og vedlegg, med unntak av saker unntatt off.het, sendes samtidig til:
  Første varamedlem Arbeidsgiver: Kontorsjefen
      Hanne Braathen
      Solveig Sommerseth
       
    Arbeidstaker: Anne Gundersen,
9143 Skibotn
      Birthe Hasle,
9046 Oteren
       
Kopi av sakslista sendes til:
  Fagforbundet v/Maria Figenschau, 9046 Oteren
  Norsk Sykepleierforbund v/Sissel Bjørklund, 9046 Oteren
  Utdanningsforbundet v/Karin Fosshaug, 9046 Oteren
  Lyngenfjord Bedriftshelsetjeneste, 9046 Oteren

 

Styrer
 • Kommunestyret
 • Formannskapet
 • Plan og drift

 • Råd
 • Rådet for eldre og funksjonshemmede
 • Ungdomsrådet

 • Utvalg
 • Administrasjonsutvalget
 • Arbeidsmiljøutvalget
 • Kontrollutvalget
 • Levekårsutvalget