Barneverntjenesten kan bidra til å gi det enkelte barn bedre levevilkår og utviklingsmuligheter bl.a. gjennom:

 • Besøkshjem i helger/ferier
 • Råd og veiledning
 • Miljøarbeider i hjemmet
 • Støttekontaktordning
 • Økonomisk hjelp til barnet
 • Institusjonsopphold
 • Fosterhjem
 • Beredskapshjem
 • Barnevernet legger vekt på:
 • Barnets generelle situasjon
 • Å oppnå så godt samarbeid som mulig med foreldre
 • Rett hjelp – i rett tid
 • Rettssikkerheten for barn og foreldre

Barnevernstjenesten fordrer et aktivt samarbeid med helsetjenesten og andre offentlige etater. Barnevernloven påbyr kommunene å drive generell forebyggende virksomhet, dette innebærer at barnevernstjenesten søker å delta aktivt med å fremme forslag på tvers av ulike forvaltnings organer og nivåer, med henblikk på tiltak som kan virke primær forebyggende i forhold til problemer blant barn og unge