Barnehage 100 % (Statens makspris skal følges)

2910*

Ekstra dag barnehage

210

Kostpenger pr. måned barnehage

300

Gebyr for for-sent hentede barn i barnehage og SFO. Pris for hver påbegynt time

316

For moderasjonsordninger: se vedtekter for barnehagene