Skolefritidsordning 100% (Full plass er over 10 timer pr. uke.)

2 309

Skolefritidsordning 50 % (inntil 10 t/u)

1 154

Timepris for korttidsopphold i SFO for barn som har plass

62

Sommer SFO -Barnehagesats omregnes til uker og dager

 

Gebyr for for-sent hentede barn i barnehage og SFO. Pris for hver påbegynt time

308

Søskenmoderasjon, dvs. der mer enn ett barn fra samme familie har plass i SFO, gis med 20 % av satsen for tildelt plass til 2.barn og 40 % for 3.barn og videre. Når søsken benytter ulikt antall timer pr. uke regnes barnet med størst plass som første barn.

Når samme familie har barn i både SFO og barnehager i Storfjord kommune, gjelder § 9 i vedtektene for de kommunale barnehagene. Søskenmoderasjon gis med 50 % av satsen for tildelt plass nr. 2 og 3.barn. Søskenmoderasjon skal gjelde for SFO og barnehage i Storfjord kommune sett under ett. Når søsken er tildelt hel og halv plass, regnes barnet med hel plass som første barn. Ved deltidsplasser regnes barnet med størst plass som første barn.