Skolefritidsordning 100% pr.måned
(100 % plass er over 10 timer pr. uke)

2 369

Skolefritidsordning 50 % (inntil 10 t/u)

1 183

Timepris for korttidsopphold i SFO for barn som har plass

64

Sommer SFO -Barnehagesats omregnes til uker og dager

 

Gebyr for for-sent hentede barn i barnehage og SFO. Pris for hver påbegynt time

316

Om søskenmoderasjon: se vedtekter for SFO