Kriseledelsen er samlet og iverksetter tiltak i hht beredskapsplanen, herunder varsling.Vi vil fortløpende oppdatere status om situasjonen på hjemmesida.