Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Info logo

Forebyggende tjeneste

Bistand fra boveileder

Storfjord kommune har ansatt boveileder i 50 % stilling.

(2013-10-11) [Les mer...]
Info logo

Forebyggende tjeneste

Informasjon om Ungdata-undersøkelsen i Storfjord i 2013

Informasjon til foresatte og ungdom: På oppdrag fra Storfjord kommune gjennomfører Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring og Kompetansesenter rus – region nord, en anonym spørreundersøkelse blant kommunens ungdommer. Formålet er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår.

(2013-05-13) [Les mer...]
Bilde fosterhjemstjenesten

Storfjord kommunale Barnevernstjeneste informerer

I 2010 ble det brukt 6,7 milliarder på barnevern i Norge.
(2012-03-09) [Les mer...]
telefon

Brukertjenesten

Informasjon vedr. telefonnummer til Brukertjenesten

Brukertjenestens sentralbordnummer 77 21 28 60, vil fra 01.01.11 ikke være i bruk.
(2011-01-03) [Les mer...]
grenseoverskridende

Brukertjenesten

Verdensdagen for psykisk helse arrangeres

Verdensdagen for psykisk helse arrangeres i år på Skibotn samfunnshus tirsdag 12. oktober fra kl 10.00 til kl 12.30
(2010-10-08) [Les mer...]
Kart og kompass

Brukertjenesten

Turaktivitetsplan høst 2010

Brukertjenesten inviterer til onsdagsturer utover høsten. Turene går på dagtid. Se kulturkalenderen for mer informasjon. Alle er hjertelig velkommen til å bli med.
(2010-09-29) [Les mer...]
stengt dør

Brukertjenesten

Redusert tilgjengelighet

På grunn av økt sakspågang vil det kunne være vanskelig å få tak i ansatte i Brukertjenesten i perioder.
(2010-09-29) [Les mer...]
Kart og kompass

Brukertjenesten

Turaktivitetsplan sommer/høst 2010

Storfjord kommune, Brukertjenesten, inviterer til onsdagsturer utover sommeren og høsten. Turene går på dagtid. Se kulturkalenderen for mer informasjon. Alle er hjertelig velkommen til å bli med!
(2010-06-07) [Les mer...]
Kalender

Brukertjenesten

Møteplass for ungdomsskoleelever

Nå starter vi opp med møteplass på Skibotn for ungdomsskoleelever igjen. Tilbudet er åpent for alle ungdomsskoleelever i kommunen. Første møte er onsdag 4. november kl. 18.00.
(2009-11-02) [Les mer...]
Strand, fjære

Brukertjenesten

Turaktivitetsplan Brukertjenesten

Turgruppe!
Bli med på tur hver onsdag framover! Bli i bedre fysisk form samtidig som du har sosialt samvær med andre. Dette er primært et tilbud til brukere i Brukertjenesten, men også andre kan bli med.
(2009-10-05) [Les mer...]