Dagtilbudet er i hovedsak beregnet for hjemmeboende personer med sykdommen demens. Vi har åpent en dag pr. uke – hver fredag, og det er samlokalisert med skjermet enhet i sykehjemmet slik at også beboere på enheten kan delta i disse aktivitetene.
I tillegg drar dagsenteret mye ut på turer – til andre deler av kommunen, til andre kommuner eller til fine naturskjønne områder.

Målet med dagtilbud

  • Bedre livskvalitet og funksjonsevne
  • Mulig utsettelse av innleggelse på sykehjem
  • Avlastning for pårørende

Hva koster et dagtilbud

Deltakerne betaler dagsats til kommunen, kr. 80,- pr. dag etter mottatt krav. I prisen inngår måltider.
(Forskrift om egenandel for kommunale helse – og omsorgstjenester av 16.desember 2011)

Kontaktinformasjon

Nina Seppola (hjemmetjenesten)
Telefon: 772 12 989

Line Hansen (sykehjemmet)
Telefon: 400 28 838