Det tverrfaglige møtet skal gi foreldre/foresatte mulighet til å få kyndig veiledning og hjelp i utfordrende situasjoner knyttet til eget barn. I det tverrfaglige møtet vil de få vurdert behovet for eller nødvendigheten av evt. tiltak for å få komme videre.Kontaktinformasjon mm finner du her.

Brosjyre Det tverrfaglige møte (Lagret automatisk).docx PDF document ODT document