Nord-Troms kommunene, SpareBank 1 Nord-Norge og Nets har en felles kampanje for å få flere av kommunenes innbyggere til å motta fakturaer fra kommunen som eFaktura.

Avtale om eFaktura og/eller AvtaleGiro kan opprettes ved å gå inn på linken under. Du trenger BankID fra din bank og kundenummeret du har i Storfjord kommune. Kundenummer finner du på en av de tilsendte fakturaene, eller ved å kontakte faktura@storfjord.kommune.no

Les mer om eFaktura og Avtalegiro, og opprett avtaler på følgende side http://kampanje.avtalegiro.no/nordtroms/