Kulturskoleundervisning pr. skoleår

2 658

Kulturskole barnekor og teater 50 % av full pris

1 328

Instrumentlån pr. halvår

420

Utstyrslån fra kulturskolen til lag/foreninger/privatpersoner (kr/døgn)

1088

Utstyrslån lag/foreninger/privatpersoner med tekniker

2159

Kontingenten blir delt i to avdrag, ett på høsten og ett på våren, og regning sendes ut fra kommunen. For mer info om søskenmoderasjon m.m. se kulturskolens vedtekter.

Kontaktpersoner

Kulturskolerektor Line Sørum
mobil 478 38 674   e-post line.sorum@storfjord.kommune.no