Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Storfjord språksenter

Fast finansieringsordning

sametingetStorfjord kommune har i snart 3 år drevet Storfjord språksenter som et prosjekt. Nå kan det se ut for at det legges til rette for fast drift fom 2013.

Det er Sametingsrådet som i sitt budsjettforslag for 2013 har lagt inn fast grunnstøtte til Storfjord språksenter etter at vi har vært et prosjekt i 3 år (2010-2011-2012).

" Fra Sametingets side har vi praktisert en 3-års regel som tilsier at når et språksenter har drevet med prosjekttnidler i 3 år så kommer de inn på Sametingets faste grunntilskudd for språksentre. 2012 er det tredje året dere drives med prosjektmidler, derfor kommer Sametingsrådet til å foreslå at dere kommer inn under Sametingets grunntilskudd for språksentre fra og med 2013. Vi må likevel gjøre dere oppmerksom på at det er Sametingets plenum som endelig behandler og vedtar Sametingets budsjett. Sametingets budsjett for 2013 skal behandles av Sametingets plenum 28.-30.11.2012."

Meldingen om Sametingsrådets forslag er særdeles gledelig for Storfjord kommune. Det vil innebære at Storfjord språksenter kan etableres med fast drift og slik videreutvikle virksomheten og språksenterets aktiviteter i årene som kommer.

Jeg vil...