Frisklivsresept

En frisklivsresept varer i 3 måneder, og starter med en innledende helsesamtale med fokus på situasjonen nå og motivasjon for endring av levevaner. Det settes opp konkrete frisklivsmål og lages en plan for perioden. Deltagerne blir fulgt opp individuelt og/ eller i grupper etter eget ønske og behov. Etter 3 måneder gjennomføres en avsluttende helsesamtale der reseptperioden oppsummeres og videre påbegynt levevaneendring på egenhånd står i fokus. Der er mulig å få en ny reseptperiode hvis det skulle være behov for det. Tilbudet er gratis.