Frisklivstreningene foregår i grupper inne i gymsal og/ eller ute i naturen. Nivået blir tilpasset den enkelte deltaker. I tillegg er det mulighet for egentrening i treningsrommet på Oteren, samt få tilpasset individuelt treningsprogram. Det er også muligheter for å delta i bassenggruppe.