Formålet med tjenesten

Tilbudet om fritidskontakt skal bidra til at barn, voksne og eldre skal få en aktiv og meningsfull fritid i fellesskap med andre, forebygge isolasjon og fremme sosial deltagelse.

Hvem kan få denne tjenesten?

Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper som oppholder seg i kommunen, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne, samt barn som bor i kommunen og der barneverntjenesten vurderer at det kan være behov.

Du kan lese mer om tjenesten her: Informasjon om fritidskontaktordningen

Ønsker du å bli fritidskontakt, finner du mer informasjon her: Velkommen som fritidskontakt

Kontaktinformasjon

Behandlende avdeling, Hjemmetjenesten
Tjenesteleder Hanne Braathen
Telefon: 400 28 811
E-post: hanne.braathen@storfjord.kommune.no
Besøksadresse: Helsehuset på Oteren

Forebyggende avdeling
Tjenesteleder Linda Rasmussen
Telefon: 400 28 869
E-post: linda.rasmussen@storfjord.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset på Hatteng

Barnevern
Barnevernleder Ann-Britt Holmen
Telefon: 982 89 160
E-post: ann-britt.holmen@storfjord.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset på Hatteng