Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Storfjord frivilligsentral

frivilligsentralen

På denne siden kan du lese mer om Storfjord frivilligsentral.

Kontaktinformasjon

Storfjord Frivilligsentral
Adresse: Valmuen Verksted, 9046 Oteren
Daglig leder: Ann-Mari Hansidatter
tlf: 982 89 068
e-post: frivillig@storfjord.kommune.no

Om Storfjord frivilligsentral

Storfjord kommune fikk etableringstilskudd fra Kulturdepartementet høsten 2009, til å åpne frivilligsentralen. Storfjord kommune v/helse og sosial er eier av sentralen.
 
Storfjord frivilligsentral drives av daglig leder og i styret er det representanter fra helse og sosial og fra bygdeutvalgene, så hele kommunen er dekket.

Formål:
Storfjord frivilligsentral har som formål å styrke den frivillige innsatsen i hele kommunen
gjennom å:

• Skape møteplasser og være et naturlig knutepunkt for alle typer frivillig innsats.
• Formidle kontakt mellom frivillige, lag7foreninger og det offentlige.
• Være pådriver under oppstart av ulike aktiviteter og prosjekter som er basert på frivillig innsats.
• Være støttespiller for aktiviteter og prosjekter med behov for oppfølging.

Hva kan vi gjøre for deg?
Det er det du og jeg som bestemmer. Hva er ditt behov? Ta kontakt så kan vi i fellesskap lager gode samarbeids rutiner.

Storfjord Frivilligsentral har kontor i Valmuen Verksted Mandag-Fredag fra kl. 0800-1530.
Hver torsdag freffes vi på Møteplassen Skibotn


Ann-Mari Hansidatter
Daglig leder

Jeg vil...