Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Ny daglig leder på plass fra 5.januar

Storfjord frivilligsentral

frivilligsentralen

På denne siden kan du lese mer om Storfjord frivilligsentral.

Kontaktinformasjon

Storfjord Frivilligsentral
Adresse: oppdateres, når kontor er på plass
Daglig leder: Jill Fagerli
tlf: 982 89 068
e-post: frivillig@storfjord.kommune.no

Om Storfjord frivilligsentral

Storfjord kommune fikk etableringstilskudd fra Kulturdepartementet høsten 2009, til å åpne frivilligsentralen. Storfjord kommune v/helse og sosial er eier av sentralen.
 
Storfjord frivilligsentral drives av daglig leder og i styret er det representanter fra formannskapet og fra bygdeutvalgene, så hele kommunen er dekket.

Formål:
Storfjord frivilligsentral har som formål å styrke den frivillige innsatsen i hele kommunen
gjennom å:

• Skape møteplasser og være et naturlig knutepunkt for alle typer frivillig innsats.
• Formidle kontakt mellom frivillige, lag, foreninger og det offentlige.
• Være pådriver under oppstart av ulike aktiviteter og prosjekter som er basert på frivillig innsats.
• Være støttespiller for aktiviteter og prosjekter med behov for oppfølging.

Hva kan vi gjøre for deg?
Det bestemmer vi i lag. Hva tenker du? Ta gjærne kontakt for en uforpliktende samtale.

Storfjord Frivilligsentral har ikke fast kontor ennå, men vil oppdatere informasjon så snart fast møteplass er bestemt.
Daglig leder kan nås på telefon fra mandag-fredag
08.00-15.45 (vintertid: 15.september - 14.mai) 
08.00-15.00 (sommertid: 15.mai - 14.september)Jill Fagerli
Daglig leder

Jeg vil...