Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

frivilligsentralen

Storfjord frivilligsentral

På denne siden kan du lese mer om Storfjord frivilligsentral.


Daglig leder av frivilligsentraln er Jill Fagerli

e-post: jill.fagerli@storfjord.kommune.no / frivillig@storfjord.kommune.no
Mobil: 98 28 90 68

(2015-05-11) [Les mer...]
Kalender

Søkekalender for lag og foreninger

Frivilligsentralen, folkehelsekoordinatoren og kulturkontoret har i samarbeid utarbeidet en søkekalender, som vi håper skal være til hjelp for lag og foreninger i kommunen. Målet er at det skal være lettere å holde oversikt over ulike tilskuddsordninger og søknadsfrister.

(2015-08-25) [Les mer...]