Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

frivilligsentralen

Storfjord frivilligsentral

På denne siden kan du lese mer om Storfjord frivilligsentral.
Fra 14. september er det to damer som styrer sentralen, Jill Fagerli har 100 % stilling, men er frikjøpt i 10 %. Ellen Aho Stubeng er den som vikarierer i Fagerlis frikjøpstid, fra 14. september til 31. januar 2017

(2015-05-11) [Les mer...]
Kalender

Søkekalender for lag og foreninger

Frivilligsentralen, folkehelsekoordinatoren og kulturkontoret har i samarbeid utarbeidet en søkekalender, som vi håper skal være til hjelp for lag og foreninger i kommunen. Målet er at det skal være lettere å holde oversikt over ulike tilskuddsordninger og søknadsfrister.

(2015-08-25) [Les mer...]