Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

logo TV-AKSJONEN_150x66

VI SKAL VOKTE REGNSKOGEN!

TV aksjonen 2015

Årets TV aksjon den 18. oktober handler om å vokte regnskogen. Årets innsamling går til Regnskogfondet, som arbeider for å bevare regnskogen. Deres arbeid er i samarbeid med de menneskene som bor i regnskogen.

 

(2015-09-25) [Les mer...]
frivilligsentralen

Storfjord frivilligsentral

På denne siden kan du lese mer om Storfjord frivilligsentral.
Fra 14. september er det to damer som styrer sentralen, Jill Fagerli har 100 % stilling, men er frikjøpt i 10 %. Ellen Aho Stubeng er den som vikarierer i Fagerlis frikjøpstid, fra 14. september til 31. januar 2017

(2015-05-11) [Les mer...]
Kalender

Søkekalender for lag og foreninger

Frivilligsentralen, folkehelsekoordinatoren og kulturkontoret har i samarbeid utarbeidet en søkekalender, som vi håper skal være til hjelp for lag og foreninger i kommunen. Målet er at det skal være lettere å holde oversikt over ulike tilskuddsordninger og søknadsfrister.

(2015-08-25) [Les mer...]