Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Fallstokkbakken

Registrer turene dine elektronisk på telltur.no

For deg som liker å bruke elektroniske tjenester og mobilregistrering er kanskje telltur.no et godt alternativ til de gamle papirskjemaene for postkassekonkurransen.

(2015-07-02) [Les mer...]
Det er lettere å finne fram når stien er godt merka.

Kom med innspill til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv!

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 – 2015 - Et friskt og aktivt Storfjord! skal revideres for fire nye år. Plandokumentet vil ha fokus på tilrettelegging for fysisk aktivitet, folkehelse, friluftsliv og idretts- og nærmiljøanlegg.

(2015-06-25) [Les mer...]
Tverrdalen

Planprogram for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2016 - 2019

Storfjord kommunestyre har i sak 29/15, 25. juni 2015, fastsatt planprogram for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2016 - 2019.

(2015-06-25) [Les mer...]
Ti på hjul

Ishavskysten friluftsråd

Ti på hjul

Landets første friluftskonkurranse tilrettlagt for hjulbrukere, Ti på hjul, starter denne uken.

(2015-06-16) [Les mer...]
Bollmannsveien

Ishavskysten friluftsråd

Bli med å kåre kommunens mest attraktive friluftsområde

Ishavskysten friluftsråd startet i dag sommerkampanjen #minperle i sine medlemskommuner. Del bilder fra dine friluftsperler og bli med i konkurransen om å kåre kommunes mest attraktive friluftsområde!

(2015-06-08) [Les mer...]
skilt rasfare

Ras på Bollmanns-/Russeveien

Vi har fått meldinger om at det for omlag ei uke sida gikk et relativt stort ras over Bollmanns-/Russeveien.

(2015-06-08) [Les mer...]
Elvevolldalen 1 SS

Et friskt og aktivt Storfjord!

Ordførertur 2015

Årets ordførertur går til Elvevolldalen søndag 14. juni.

(2015-05-27) [Les mer...]
forside

Ishavskysten friluftsråd

Turkalender 2015

Ishavskysten friluftsråd har for første gang lansert felles turkalender for sine seks medlemskommuner. Den er distribuert til alle husstander i kommunen som ikke har reservert seg for reklame. Har du ikke mottatt denne, og ønsker å være med på tur, kan kalenderen hentes på rådhuset.

(2015-05-21) [Les mer...]
Bjørnhumpen 1 TGE_150x100

Postkassetrim og 5 på topp

Sesongen er straks i gang!

Mandag 1. juni er den aller første dagen av årets postkassetrim og 5 på topp. Vil du delta i konkurransen har du muligheten til å oppsøke kassene helt fram til 31. oktober. I år er det i tillegg Friluftslivets År, så bli med du også!

(2015-05-18) [Les mer...]
forside

Ishavskysten friluftsråd

Turkalender 2015

Ishavskysten friluftsråd lanserer for første gang en felles turkalender for sine seks medlemskommuner. Den distribueres til alle husstander i Storfjord. i tillegg kan du lese den her.

(2015-04-30) [Les mer...]