Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Fysioterapitjenesten

Fysioterapi

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/ autorisasjon. Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvisning, men for å ha hel eller delvis rett til refusjon fra Helfo må man ha henvisning fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor.

Målet er å gi i et best mulig tilbud til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen ut fra de til enhver tid tilgjengelige ressurser.

Ansvarsområder

Privatpraktiserende fysioterapeut

  • Fysioterapibehandling av voksne 17-100 år, herunder også hjemmebehandlinger hvis nødvendig
  • Gir tilbud om akupunkturbehandling
  • Gruppetrening

 

Kommunefysioterapeut/ folkehelsekoordinator                                   

  • Fysioterapibehandling og oppfølging av barn 0-16 år                              
  • Skolehelsetjeneste                                                                                  
  • Helsestasjon                                                                                             
  • Sykehjem
  • Frisklivssentralen                                                                                                                                                                                                                                                 
  • Fysak

 

 

Pris for tjenesten

Fysioterapeutene følger egne takster fastsatt i "Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi". Barn under 16 år betaler ikke egenandel.

 

 

Kontaktinformasjon

 Fysioterapitjenesten holder til i underetasjen på Storfjord helsesenter, Oteren.


Kommunefysioterapeut/ folkehelsekoordinator                 Privatpraktiserende fysioterapeut
Synnøve Berntsen Løvland                                                     Anja Mellum
Telefon 77 21 29 15                                                                Telefon 77 71 48 70
Mobiltelefon 982 89136
synnove.lovland@storfjord.kommune.no                                anmel@live.com

 

Jeg vil...