Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Om fysioterapitjenesten

Fysioterapi

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/ autorisasjon. Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvisning, men for å ha hel eller delvis rett til refusjon fra Helfo må man ha henvisning fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor.

Kontaktinformasjon

 Fysioterapitjenesten holder til i underetasjen på Storfjord helsesenter, Oteren.


Kommunefysioterapeut/ folkehelsekoordinator                 Privatpraktiserende fysioterapeut
Synnøve Berntsen Løvland                                                         Anja Mellum
Telefon 77 21 29 15                                                                     Telefon 77 71 48 70
Mobiltelefon 982 89136
synnove.lovland@storfjord.kommune.no                                anmel@live.com

 

Målsetting

Gi et best mulig tilbud til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen ut fra de til enhver tid tilgjengelige ressurser.

 

Arbeidsoppgaver

  • Undersøkelse/ vurdering
  • Behandling
  • Forebygging
  • Rehabilitering
  • Veiledning/ undervisning

Kommunal fysioterapeut har ansvaret for barn, brukere på institusjon, frisklivsresept, frisklivstrening, FYSAK og det forebyggende arbeidet i kommunen generelt.

Privatpraktiserende fysioterapeut har ansvaret for fysikalsk behandling av voksne. Gir tilbud om akupunkturbehandling og bassengtrening.

 

Pris for tjenesten

Fysioterapeutene følger egne takster fastsatt i "Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi". Barn under 12 år betaler ikke egenandel.

 

 

Jeg vil...