Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grunnskolene i Storfjord

Storfjord har to grunnskoler, Skibotn skole og Hatteng skole. Begge er kombinerte 1.-10.skoler. Grunnskolene skal gi barn i alderen 6-16 år et godt opplæringstilbud i tråd med Kunnskapsløftet. Storfjord kommune har fokus på tidlig innsats, elevenes læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Barnets beste er et gjennomgående prinsipp. Storfjordskolen har etablert en alternativ opplæringsarena «Læring gjennom arbeid» for elever som trenger mer praktiske og varierte metoder i opplæringa. Begge skolene tilbyr opplæring i samisk og i finsk som andrespråk. Fra 1.1.2018 - 31.12.20 19 er kommunens barnehager og skoler med i det nasjonale prosjektet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø" (IBS). Prosjektet skal styrke barnehagene, skolene og skoleeier i å fremme trygge barnehage-og skolemiljø gjennom kompetanseheving for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og krenkelser.

Kontaktpersoner

Rektor Hatteng skole Karin Fosshaug
Telefon: 77 21 28 45
​E-post: karin.fosshaug@storfjord.kommune.no  

Rektor Skibotn skole Lill Kvalberg Berntsen
Telefon: 77 21 29 21
E-post lill.berntsen@storfjord.kommune.no