Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grunnskolene i Storfjord

Storfjord har to grunnskoler, Skibotn skole og Hatteng skole. Begge er kombinerte 1.-10.skoler. Grunnskolene skal gi barn i alderen 6-16 år et godt opplæringstilbud i tråd med Kunnskapsløftet. Storfjord kommune har fokus på tidlig innsats, elevenes psykososial læringsmiljø der nye bestemmelser i Opplæringsloven gjelder fra 1.8.17, klasseledelse og grunnleggende ferdigheter. Barnets beste er et gjennomgående prinsipp i organisasjonen. Storfjordskolen har etablert en alternativ opplæringsarena «Læring gjennom arbeid» for elever som trenger mer praktiske og varierte metoder i opplæringa.

Kontaktpersoner

Rektor Hatteng skole Karin Fosshaug
Telefon: 77 21 28 45
​E-post: karin.fosshaug@storfjord.kommune.no  

Rektor Skibotn skole Lill Kvalberg Berntsen
Telefon: 77 21 29 21
E-post lill.berntsen@storfjord.kommune.no