Klubblokalene ligger i Hatteng flerbrukshall, inngang ved skoleporten.

Klubbleder er Inger Esekielsen
Telefon 918 41 518 (Inger) el. 982 89 068 (Frivilligsentralen) 
E-post inger.esekielsen@storfjord.kommune.no el. frivillig@storfjord.kommune.no

Vi har følgende åpningstider i skoleåret 2017/2018:

Mandag
17.00 – 19.00 Juniorklubb
19.00 – 21.00 Ungdomsklubb

Mandager som utgår:
20. november 
26. februar
26. mars
2. april
21. mai

Fredag (partallsuker, 2, 4, 6,osv)
17.00 – 19.30 Juniorklubb
20.00 – 23.30  Ungdomsklubb

Ungdomsklubbene er delt mellom Hatteng og Skibotn. Her følger dato for hvor ungdomsklubbene er:
Fredag 25.august -ungdomsklubb på Hatteng
Fredag 08.september -ungdomsklubb på Skibotn
Fredag 22. september -ungdomsklubb på Hatteng
Fredag 6.oktober -klubb utgår!
Fredag 20. oktober - ungdomsklubb Hatteng
Fredag 3. november -ungdomsklubb Skibotn
Fredag 17.november -ungdomsklubb Hatteng
Fredag 1. desember -ungdomsklubb Skibotn
Fredag 15. desember - JULEBALL, Hatteng

Fredag 12. januar - ungdomsklubb Skibotn
Fredag 26.januar - ungdomsklubb Hatteng
Fredag 9.februar -ungdomsklubb Skibotn
Fredag 23. februar - ungdomsklubb Hatteng (kan utgå pga. Husfest den 22.februar)
Fredag 9. mars -ungdomsklubb Skibotn
Fredag 23. mars - ungdosmklubb Hatteng 
Fredag 6. april - ungdomsklubb Skibotn
Fredag 20. april - ungdomsklubb Hatteng
Fredag 4. mai - ungdomsklubb Skibotn
Fredag 18.mai -klubb utgår!
Fredag 1. juni - ungdomsklubb Skibotn
Fredag 15. juni - ungdomsklubb Hatteng

Sommeravsluttning ca midt i juni.

Kiosksalg, musikk, spill osv.
Kr. 20,- pr. gang, eller kr. 100,- for et års medlemskap (skoleåret 16/17).

NB! På grunn av at vi følger skoleruta og at klubbtidene sammenfaller med andre aktiviteter - vil noen klubbtider utgå. Vi oppdaterer klubbtidene på Facebooksiden vår.