Kategori

Enhet

EKS. MVA

INKL. MVA

ANLØPSAVGIFT

 

 

 

Fartøyer fra 15 til og med 1000 br.reg.tonn (brt)

Kr/anløp

71,89

89,86

Fartøyer over 1000 og til og med 5000 br.reg.tonn (brt)

Kr/anløp

154,05

192,56

Fartøyer over 5000 br.reg.tonn (brt)

Kr/anløp

308,10

385,13

 

 

 

 

KAIAVGIFT

 

 

 

Fartøyer fra 15 til og med 1000 br.reg.tonn (brt)

Kr/ brt

0,62

0,78

Fartøyer over 1000 og til og med 5000 br.reg.tonn (brt)

Kr/ brt

0,41

0,51

Fartøyer over 5000 br.reg.tonn (brt)

Kr/ brt

0,15

0,19

Minsteavgift pr. fartøy

Kr

92,43

115,54

Fiskefartøyer fast årlig avgift

Kr/år

1232,40

1540,50

 

 

 

 

VAREAVGIFT

 

 

 

Vareavgift pr. tonn

Kr/tonn

25,68

32,10

Tungt kolli, minumum 3 tonn

Kr/tonn

44,16

55,20

Sprengstoff

Kr/tonn

128

160

Gjødning og veigrus (inkl. asfalt) inntil 2000 tonn

Kr/tonn

17,46

21,83

Gjødning og veigrus (inkl. asfalt) over 2000 tonn

Kr/tonn

14,38

17,98

Minsteavgift pr. forsendelse

Kr

25,68

32,10