Hedersmarkering 2015
Hedersmarkering 2015

Arbeidsmiljøprisen 2015 gikk til Cato Ulriksen, Hatteng skole.

KS-hedersmerke og kakespade i sølv for 25-års arbeidsinnsats for Storfjord kommune ble tildelt Anne-Lena Dreyer, Sissel Bjørklund, Ninni Simonsen og Marit Elvemo.

Gullklokke for 35-års arbeidsinnsats ble tildelt Torill J. Heggeblom og Vigdis Engstad.

Vi gratulerer og takker for arbeidsinnsatsen!