Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

frivilligsentralen

V/ Daglig leder JIll Fagerli

Storfjord frivilligsentral

På denne siden kan du lese mer om Storfjord frivilligsentral.

(2015-05-11) [Les mer...]
logo frivillighetssentralen_150x91

Formannskapet avholder årsmøte for Storfjord Frivilligsentral

Årsmøte og valg i Storfjord Frivilligsentral

(2015-04-24) [Les mer...]
logo frivillighetssentralen_150x91

Storfjord Frivilligsentral, årsmøte 2014

Oppfordring til lag og foreninger

Det skal velges nytt styre for Storfjord Frivilligsentral i formannskapet denne våren (2015), møtedato er ikke satt ennå, men varslet går ut nå slik at dere får tid til innspill. 

(2015-04-08) [Les mer...]
Info logo

De nye satsene vil gjelde fra 01.01.2015.

Nye betalingssatser for kommunale pleie- og omsorgstjenester i 2015

(2015-02-06) [Les mer...]
stillinger

Brukerstyrt personlig assistent, 25 % stilling.

Ledig stilling

2. gangs utlysning!

ID-NR 1.  

(2015-01-14) [Les mer...]
logo frivillighetssentralen_150x91

Arrangeres av Storfjord Frivilligsentral

Konsert med Tor Olsen band!

Tirsdag 20. januar klokken 12.00 på Åsen omsorgsenter

(2015-01-13) [Les mer...]

Prisliste

Prisliste pleie og omsorgstjenester 2014

Under finner du en oversikt over gjeldene egenandeler (priser) for pleie og omsorg i Storfjord kommune.

(2014-06-22) [Les mer...]
Info logo

Forebyggende tjeneste

Bistand fra boveileder

Storfjord kommune har ansatt boveileder i 50 % stilling.

(2013-10-11) [Les mer...]
uit

Universitetet i Tromsø

Helse – og livsstilsundersøkelsen kommer nå til Storfjord

Befolkningen mellom 40 og 79 år i Storfjord kommune innkalles nå til Helse – og livsstilsundersøkelsen i regi av Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet.

(2013-10-07) [Les mer...]
Sjumilssteget

Storfjord presenterte internkontroll

Storfjord kommune har utarbeidet en internkontroll over arbeidet med "Sjumilssteget", basert på FNs barnekonvensjon. Storfjord kommune er først i landet med en egen internkontroll på området.

(2013-05-22) [Les mer...]