Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

TT-kort

Forebyggende avdeling

Transporttjenesten for funksjonshemmede - TT-ordningen

Personer med varig funksjonshemming som er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler og av denne grunn har behov for TT-kort, kan søke om dette nå. Søknadsfrist: 15.10.16.

(2016-09-22) [Les mer...]
Info logo

Behandlende avdeling

Influensavaksine 2016/17

Influensavaksinen for 2016/17 er kommet og helsesøstertjenesten har satt opp vaksinasjonsdager for de som ønsker å ta denne nå.

(2016-09-22) [Les mer...]
Nord-Troms studiesenter logo

Informasjonsmøte om desentralisert sykepleierutdanning (DSU) 2017

Nord-Troms studiesenter arrangerer informasjonsmøte på Lyngseidet 19. september om desentralisert sykepleierutdanning med oppstart 2017.

 

(2016-09-14) [Les mer...]
Pasient- og brukerombudet

Helse- og omsorgsetaten

Informasjon om Pasient- og brukerombudet i Troms

Pasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasienter og brukere overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å forbedre kvaliteten i tjenestene. Vedlagt ligger nyttig informasjon vedrørende dette tilbudet.

(2016-09-13) [Les mer...]
HPV-vaksine Helsesøster

Helsestasjonen

Gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 og senere

Rettelse vedrørende tidligere annosert påmeldingsfrist for HPV-vaksinasjonsprogammet for kvinner født 1991 og senere:  Det er fullt mulig å melde seg på vaksinasjonsprogrammet også etter 1. september 2016, og i hele vaksinasjonsprogrammets toårsperiode.

(2016-09-09) [Les mer...]
Hender, turvenn

Behandlende avdeling

Frivillig innsats i sykehjem


Sykehjemsavdelingen ønsker økt frivillig aktivitet inn i sykehjemmet og søker derfor etter lag, foreninger og frivillige som kan være med på å skape dette.

(2016-09-09) [Les mer...]
Nasjonalforeningen for folkehelsen - Troms Fylkeslag - logo

Nasjonalforeningen for folkehelsen - Troms Fylkeslag

Åpent møte om demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen v/ Troms Fylkeslag holder åpent møte om demens, mandag 9. mai kl. 17:00, på Rådhuset - Hatteng.

(2016-05-04) [Les mer...]
lege

Helse- og omsorgsetaten

Storfjord legesenter holder lav drift 6. og 7. april 2016.


Storfjord legesenter holder lav drift onsdag 6. april og torsdag 7. april.

(2016-04-05) [Les mer...]
Nettportal dinutvei.no

Helse og omsorgsetaten

Ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt


Nå er det lansert en ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt  - dinutvei.no

(2016-02-26) [Les mer...]
Voksenopplæring videregående skole_150x150

Er du voksen og ønsker studiekompetanse eller yrkesfaglig utdanning?

Ta utdanning mens du er i jobb!
Alle voksne som ikke har fullført videregående skole tidligere har rett til å få gratis utdanning på videregående skoles nivå, fra det året de fyller 25. Voksne som har videregående utdanning fra før kan bli tatt opp dersom det er plass. Søknadsfrist: 01.03.16.
 

(2016-02-24) [Les mer...]