Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Info logo

De nye satsene vil gjelde fra 01.01.2015.

Nye betalingssatser for kommunale pleie- og omsorgstjenester i 2015

(2015-02-06) [Les mer...]
stillinger

Brukerstyrt personlig assistent, 25 % stilling.

Ledig stilling

2. gangs utlysning!

ID-NR 1.  

(2015-01-14) [Les mer...]
logo frivillighetssentralen_150x91

Arrangeres av Storfjord Frivilligsentral

Konsert med Tor Olsen band!

Tirsdag 20. januar klokken 12.00 på Åsen omsorgsenter

(2015-01-13) [Les mer...]

Prisliste

Prisliste pleie og omsorgstjenester 2014

Under finner du en oversikt over gjeldene egenandeler (priser) for pleie og omsorg i Storfjord kommune.

(2014-06-22) [Les mer...]
uit

Universitetet i Tromsø

Helse – og livsstilsundersøkelsen kommer nå til Storfjord

Befolkningen mellom 40 og 79 år i Storfjord kommune innkalles nå til Helse – og livsstilsundersøkelsen i regi av Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet.

(2013-10-07) [Les mer...]
Sjumilssteget

Storfjord presenterte internkontroll

Storfjord kommune har utarbeidet en internkontroll over arbeidet med "Sjumilssteget", basert på FNs barnekonvensjon. Storfjord kommune er først i landet med en egen internkontroll på området.

(2013-05-22) [Les mer...]
Frasebok_150x113

Samisk og kvensk fraseverktøy for eldreomsorgen

Når eldre blir alvorlig syke,  kan de miste språket sitt. Tospråklige mister gjerne andrespråket sitt først.

(2013-05-20) [Les mer...]
egensøknad

Det er utarbeidet ny egensøknad for kommunale omsorgstjenester

Ny egensøknad

Egensøknaden inneholder alt du trenger for å sende søknader på aktuelle omsorgstjenester i Storfjord kommune.

(2013-04-17) [Les mer...]
fremtid_omsorg

Fremtidens helse- og omsorgstjenester

Rapporten fra utvalget "fremtidens helse- og omsorgstjenester i Storfjord kommune" er nå tilgjengelig.
(2013-02-21) [Les mer...]
bil_267x200

TT-ordningen

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen).

(2013-02-15) [Les mer...]