Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

TT-kort

Forebyggende avdeling

Transporttjenesten for funksjonshemmede - TT-ordningen

Personer med varig funksjonshemming som er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler og av denne grunn har behov for TT-kort, kan søke om dette nå. Søknadsfrist: 15.10.16.

(2016-09-22) [Les mer...]
Info logo

Behandlende avdeling

Influensavaksine 2016/17

Influensavaksinen for 2016/17 er kommet og helsesøstertjenesten har satt opp vaksinasjonsdager for de som ønsker å ta denne nå.

(2016-09-22) [Les mer...]
stillinger

Rusomsorgen og psykisk helse

Ledig stilling: prosjektstilling sosialarbeider for eldre

Storfjord kommune ved Forebyggende avdeling, rus og psykisk helse, har blitt tildelt prosjektmidler til kommunalt rusarbeid og lyser ut følgende prosjektstilling som 2. gangs utlysning. Søknadsfrist: 01.10.16.

(2016-09-15) [Les mer...]
Nord-Troms studiesenter logo

Informasjonsmøte om desentralisert sykepleierutdanning (DSU) 2017

Nord-Troms studiesenter arrangerer informasjonsmøte på Lyngseidet 19. september om desentralisert sykepleierutdanning med oppstart 2017.

 

(2016-09-14) [Les mer...]
Pasient- og brukerombudet

Helse- og omsorgsetaten

Informasjon om Pasient- og brukerombudet i Troms

Pasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasienter og brukere overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å forbedre kvaliteten i tjenestene. Vedlagt ligger nyttig informasjon vedrørende dette tilbudet.

(2016-09-13) [Les mer...]
HPV-vaksine Helsesøster

Helsestasjonen

Gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 og senere

Rettelse vedrørende tidligere annosert påmeldingsfrist for HPV-vaksinasjonsprogammet for kvinner født 1991 og senere:  Det er fullt mulig å melde seg på vaksinasjonsprogrammet også etter 1. september 2016, og i hele vaksinasjonsprogrammets toårsperiode.

(2016-09-09) [Les mer...]
Hender, turvenn

Behandlende avdeling

Frivillig innsats i sykehjem


Sykehjemsavdelingen ønsker økt frivillig aktivitet inn i sykehjemmet og søker derfor etter lag, foreninger og frivillige som kan være med på å skape dette.

(2016-09-09) [Les mer...]
penger1

Helse- og omsorgsetaten

Utdanningsstipend 2016 for helsefaglige utdanninger


Helse- og omsorgsetaten har i 2016 fått midler fra Fylkesmannen til kompetansehevning. Personer ansatt eller bosatt i Storfjord kommune som tar helsefaglig utdanning i 2016 kan derfor søke om kommunalt utdanningsstipend. Søknadsfrist: 01.10.16.

(2016-09-08) [Les mer...]
Nasjonalforeningen for folkehelsen - Troms Fylkeslag - logo

Nasjonalforeningen for folkehelsen - Troms Fylkeslag

Åpent møte om demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen v/ Troms Fylkeslag holder åpent møte om demens, mandag 9. mai kl. 17:00, på Rådhuset - Hatteng.

(2016-05-04) [Les mer...]
lege

Helse- og omsorgsetaten

Storfjord legesenter holder lav drift 6. og 7. april 2016.


Storfjord legesenter holder lav drift onsdag 6. april og torsdag 7. april.

(2016-04-05) [Les mer...]