Storfjord kommune har i forbindelse med PSTs varsling om mulig terror mot Norge på oppfordring fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen gått gjennom kommunens beredskapsplaner og informert det psykosososiale kriseteamet. Kommunens ledelse følger situasjonen. Kommunen har også rapportert til Fylkesmannen om status i Storfjord kommune.

Den økte beredskapen er nå avsluttet.

Kommunens bemanningsplan i forhold til beredskap ble gjennomgått  som følge av at Politiets sikkerhetstjeneste sendte ut varsel om en mulig terrorhandling mot Norge.

Øvrig informasjon
Se også Nasjonal nettportal for kriseinformasjon: www.kriseinfo.no.