Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

HPV-vaksine Helsesøster

Helsestasjonen

Gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016.  Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. For å kunne benytte seg av dette tilbudet må man ta kontakt med oppgitte kontaktpersoner innen 1. september 2016.

(2016-07-01) [Les mer...]

Om helsesøstertjenesten

Helsesøstertjenesten er en lovbestemt forebyggende tjeneste. Vår målgruppe er personer i alderen 0 - 20 år. I enkelte tilfeller har helsesøster kontakt med foreldre før barnet er født, men ikke så ofte. Fødseltall i 2007: 18 fødsler, 7 av disse tilhørende Skibotn området og 11 tilhørende fra Rasteby til Elgsnes, inkludert Kitdalen og Signaldalen.

(2008-07-08) [Les mer...]