Høringssvar sendes til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren. Svar kan også sendes pr. e-post til post@storfjord.kommune.no . Svar må merkes med "Svar på høring om forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Storfjord kommune".

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til avdelingsleder Anne Rasmussen på tlf 982 89 143, eller pr. e-post anne.rasmussen@storfjord.kommune.no 

For å lese høringsnotatet og forslag til forskrift, se vedlegg under: