SEFRAK står for Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge. Dette er et landsomfattende register over Norges eldre bygningsmasse. Fortrinnsvis er bygningene fra før 1900-tallet, men i Storfjord er yngre bygninger fra 1940 og bakover gjerne med.

Registreringa er foretatt på bakgrunn av alder, og sier ingenting om verneverdi. Registrerte bygninger kan ha høy verneverdi, eller ingen verdi i det hele tatt. Ved søknad om ombygging eller riving er det behov for å vurdere verdien av SEFRAK-registrerte bygg nærmere. Dette gjøres av fylkeskommunen på oppfordring fra kommunen som får byggesøknaden.

Lurer du på om ditt hus er SEFRAK-registrert kan du ta kontakt med kommunen.