Link til påmelding finner du her: https://nostorfjord.speedadmin.dk/tilmelding# 

Frist for søknad om plass er 1. mai. Eleven beholder tildelt plass til den sies opp.

Frist for utmelding er 1. desember for vårsemesteret og 1. mai for høstsemesteret.

Ventelister?

Da etterspørselen er stor, bør eleven være forberedt på å vente på plass. Elever på venteliste tas inn fortløpende i løpet av skoleåret dersom det blir ledig plass. Det kan være lurt å krysse av for flere tilbud. Da er det større sjanse for å komme inn på noe. For nærmere info om opptakskriterier, se kulturskolens vedtekter.