Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Storfjord idrettslag


Kontaktperson

Storfjord il driver pr. idag med fotball, ski og volleyball.  Det er et ønske fra styrets side å utvide virksomheten til å omfatte flere idretter  - så som friidrett, håndball og idrettskole m.v.

Storfjord il har ett anlegg på Melen, med gressbane og klubbhus. I tillegg benytter vi grusbanen ved  Hatteng skole. Vi har et flott samarbeid med Storfjord skyterlag og skigruppa benytter deres skyteanlegg på Brenna til skiaktivitet. Dette er et flott flerbruksområde skigruppa får påvirke til sin aktivitet
 
Målet er også kunstgressbane i tilknytning til Hatteng skole - dvs ved den grusbanen som allerede er der. Storfjord kommunestyre har vedtatt å starte planleggingen av kunstgressbanen, og Storfjord il har sendt inn søknad om tekninsk forhåndsgodkjenning.
 
Idrettslaget ønsker også å etablere klubb/aktivitetslokaler i den nye hallen som kommunestyret har vedtatt å bygge ved Hatteng skole.
 
Storfjord il er antakelig i dag det idrettslaget som aktiviserer mest barn og ungdom i hele kommunen. For 2007 aktiviserte idrettslaget 66 barn under 15 år, og vi trur at antallet øker ved at vi får kunstgress.
Storfjord idrettslag vil være en pådriver for å utvikle ett flerbruksanlegg ved Hatteng skole. På den måten  gjør vi bygda mere attraktiv for innflyttere, og ikke minst for de som allerede bor i kommunen.