Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Psykisk helsevern helsevern

Telefon: 77 21 28 00

BrukertjenestenKontaktliste institusjoner
Navn Telefon Faks
Barnevernstjenesten

Barnehager

Furuslottet barnehage Skibotn 777 15599
Oteren barnehage 777 14612

Behandlende avdeling

Behandlende avdeling 77 21 29 89

Biblioteket

Biblioteket 77 21 28 00

Brukertjenesten

Psykisk helsevern helsevern 77 21 28 00 77 21 28 01
Sentralbord brukertjenesten 77 21 28 00 77 21 28 01

Helse og sosialetaten - Helse

FYSAK-koordinator 77 21 29 15

Helse- og omsorgsetaten

Valmuen verksted 400 28 840

Omsorgssenter

Åsen omsorgssenter langtidsavdeling omsorgssenter 40 02 88 37
Åsen omsorgssenter omsorgssenter 777 14788
Åsen omsorgssenter skjermet avdeling omsorgssenter 40 44 07 09

Pleie og brukertjenesten

Engstadjordet 777 14930

Service- og personalavdelingen

Lena Nilsen 77 21 28 63

Skoler

Hatteng skole skole 77 21 29 44
Skibotn skole skole 77 21 29 20
Storfjord kulturskole 77 21 29 63

Storfjord språksenter

Silja Skjelnes-Mattila 777 15470

Økonomiavdelingen

Skatteoppkrever 77 21 28 00