Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Oteren barnehage

oteren.barnehage@storfjord.kommune.no

Telefon: 777 14612

BarnehagerKontaktliste institusjoner
Navn Telefon Faks

Barnehager

Furuslottet barnehage Avdeling Nøtteliten 901 78 567
Furuslottet barnehage Avdeling Snipp 902 75 352
Furuslottet barnehage Styrer 907 93 774
Oteren barnehage 777 14612

Barnevern

Ann-Britt Holmen 77 21 28 61

Behandlende avdeling

Behandlende avdeling 77 21 29 89

Biblioteket

Biblioteket 77 21 28 00

Brukertjenesten

Psykisk helsevern helsevern 77 21 28 00 77 21 28 01
Sentralbord brukertjenesten 77 21 28 00 77 21 28 01

Helse og sosialetaten - Helse

FYSAK-koordinator 77 21 29 15

Helse- og omsorgsetaten

Valmuen verksted 400 28 840

Omsorgssenter

Åsen omsorgssenter langtidsavdeling omsorgssenter 400 28 837
Åsen omsorgssenter omsorgssenter 777 14788
Åsen omsorgssenter skjermet avdeling omsorgssenter 404 40 709

Pleie og brukertjenesten

Engstadjordet 777 14930

Service- og personalavdelingen

Lena Nilsen 77 21 28 63

Skoler

Hatteng skole skole 77 21 29 44
Skibotn skole skole 77 21 29 20
Storfjord kulturskole 77 21 29 63

Storfjord språksenter

Silja Skjelnes-Mattila 777 15470

Økonomiavdelingen

Skatteoppkrever 77 21 28 00