Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Furuslottet barnehage Skibotn

Telefon: 777 15599

BarnehagerKontaktliste institusjoner
Navn Telefon Faks
Barnevernstjenesten

Barnehager

Furuslottet barnehage Skibotn 777 15599
Oteren barnehage 777 14612

Biblioteket

Biblioteket 77 21 28 00

Brukertjenesten

Psykisk helsevern helsevern 77 21 28 00 77 21 28 01
Sentralbord brukertjenesten 77 21 28 00 77 21 28 01

Forebyggende tjeneste

Forebyggende tjeneste tjeneste 77 21 29 89

Helse og sosialetaten - Helse

FYSAK-koordinator 77 21 29 15

Helse- og omsorgsetaten

Valmuen verksted 777 14833

Omsorgssenter

Åsen omsorgssenter omsorgssenter 777 14788

Pleie og brukertjenesten

Engstadjordet 777 14930

Service- og personalavdelingen

Lena Nilsen 77 21 28 63

Skoler

Hatteng skole skole 77 21 29 44
Skibotn skole 777 15500 777 15246
Storfjord kulturskole 77 21 29 63

Storfjord språksenter

Silja Skjelnes-Mattila 777 15470

Økonomiavdelingen

Skatteoppkrever 77 21 28 00