Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass
Fritjof Olsborg med schafer

Sepals-operasjonen - sabotasje og spionasje fra hemmelige baser i Sverige

I dag er det 71 år siden frigjøringsdagen. Mange storfjordinger var direkte involvert i motstandskampen. Innsatsen ved Sepals-basen "Måns" ved Pältsastugan er ett eksempel på det.

(2016-05-08) [Les mer...]
Rasmus Engstad

Øyevitneskildringer

Hvem kan vel skildre krigen i Storfjord bedre enn de som opplevde den? 2. verdenskrig bød på både dramatikk og hverdagsepisoder som har satt seg i minnet på dem som her forteller.

(2013-12-19) [Les mer...]
Asle Tuevold mfl NORGE skrå

Flyktninger og grenselosarbeid

Etter det tyske angrepet på Norge 9. april 1940, kom det gjennom krigsårene mer enn 50.000 flyktninger fra Norge til Sverige. Mange av disse var fra Storfjord. Her var det også mange som hadde god kjennskap til fjellene i grenseområdet, og som fungerte som grenseloser.

(2013-12-19) [Les mer...]
Emil Nystad

Tvangsevakueringa av Storfjord

Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms hadde sammenheng med tyskernes tilbaketog fra Murmanskfronten mot slutten av andre verdenskrig, og er en viktig del av krigshistorien i Storfjord.

(2013-12-19) [Les mer...]
A German Camp in Kitdal 1945 © IWM (Art

Storfjord 1945: En krigskunstners inntrykk

I 1945 var krigskunstneren Stephen Bone i Storfjord, der han dokumenterte krigens spor både i Signaldalen, Kitdalen, på Hatteng og i Skibotn. Disse bildene gir et annerledes innblikk i krigens herjinger i Storfjord.
(2012-05-09) [Les mer...]
Russisk kirkegård

Temahefte: Krigen i Storfjord

Dette temaheftet inneholder en rekke øyenvitneskildringer fra krigen i Storfjord, og er et resultat av Storfjorduka 1979 og 1980.
(2008-11-07) [Les mer...]