Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Ordførerens side

Sigmund SteinnesOrdfører: Sigmund Steinnes (AP)
Varaordfører: Inger Heiskel (AP)

Ordfører og varaordfører er valgt for perioden 2011 til 2015.
Ordføreren i Storfjord kommune er den eneste fulltidspolitikeren i kommunestyret.

Ordfører Sigmund Steinnes har kontor i 2. etasje på rådhuset.

Jeg vil...