www.storfjord.kommune.no

Arbeidsmiljøutvalget

Medlemmer Personlige varamedlemmer
Arbeidsgiverrepresentanter
Ordfører, leder Sten Nystad
Varaordfører, nestleder Solveig Sommerseth
Rådmann Kontorsjef
   
Arbeidstakerrepresentanter
Jill Fagerli

Charlotte Heimland

Inger Johanne Nilsen

 
Karin Fosshaug
 

Rune Utby