www.storfjord.kommune.no

Arbeidsmiljøutvalget

Medlemmer Personlige varamedlemmer
Arbeidsgiverrepresentanter
Ordfører, leder Sten Nystad
Varaordfører, nestleder Solveig Sommerseth
Rådmann  
   
Arbeidstakerrepresentanter
Monica Tranås

Charlotte Heimland

Inger Johanne Nilsen

Forhandlingsutvalget

 
Rune Utby
 

Linda Laupstad