73 % av de som besvarte innbyggerundersøkelsen anbefaler venner og bekjente å flytte til Storfjord

–Vi har fått noen gode indikasjoner på hva innbyggerne synes om tjenestene våre og hvordan det er å bo i Storfjord, sier fungerende rådmann, Trond Roger Larsen

Undersøkelsen hadde en svarprosent på 15 %. –Svarprosenten er dessverre lav, fortsetter Larsen. Vi kommer til å gjennomføre undersøkelsen på nytt høsten 2015, og håper at flere tar seg tiden til å besvare undersøkelsen. På bakgrunn av den lave svarprosenten, legger vi ikke de store konklusjonene i besvarelsene, men vi har likevel fått gode indikasjoner på hva innbyggerne er fornøyd og misfornøyd med i Storfjord kommune.

Det er jo veldig gledelig at hele 73 % sier at de vil anbefale venner og kjente å flytte til kommunen. Bedre tilbakemelding enn det kunne vi knapt få! Avslutter Larsen.

Under følger noen høydepunkter fra undersøkelsen:

  • Kulturskolen er det kommunale tjenestetilbudet innbyggerne har best inntrykk av

  • Områdene som omhandler transport og tilgjengelighet får dårlige tilbakemeldinger fra innbyggerne

  • Kommunens tilrettelegging av friluftsliv og skilting/organisert aktivitetstilbud får veldig god skår av kommunens innbyggere.

  • Gjennomgående vurderes oppvekstmiljøet for barn og eldre som ganske bra. De som har besvart undersøkelsen vurderer oppvekstmiljøet for ungdom som noe dårligere.

  • De fleste ser ut til å være relativt godt fornøyd med informasjonen fra kommunen (60 %). Drøyt 40 % er fornøyd med serviceinnstillingen hos de ansatte. Når det gjelder behandlingstid på henvendelser er over 40 % misfornøyd eller svært misfornøyd