Storfjord har forskriftsfestet to skolekretser med et geografisk skille for hvilken skole barn tilhører.

Innmelding til 1.klasse grunnskole:
1.mars

Innmelding ved flytting til Storfjord kommune:
Ta kontakt så tidlig som mulig med skolen i den skolekretsen du flytter til og du vil få nødvendig veiledning og informasjon.

Skjema for innmelding i skolen
Elektronisk skjema