Vi arrangerer møtet for å gi bedriftene i Storfjord anledning til å møte de nye entreprenørene. Marti Norge og Onos (O. Nordmo) vil fortelle om sine arbeider og sine behov for tjenester. Halti næringshage og Bedriftsnettverket i Nord Troms vil informere om bl a Sellihca kvalifikasjonsordningen.

Som bedriftseier får du anledning til å knytte kontakter med de nye aktørene som nå er på tur til å flytte inn i området.
Entreprenørene har behov for svært mange forskjellige typer tjenester i hele spekteret fra fritid og service til kontorer og rigg.

LHL Skibotnsenteret tirsdag 25.nov kl 1800.

La jungeltelegrafen gå !