Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Jordmortjenesten

Svangerskapsomsorgen i kommunen

Jordmortjenesten i Storfjord består av 0,5 årsverk. Jordmor er kommunalt ansatt, og har kontorsted på Oteren legekontor. Kontoret har åpent to og tre dager i uken; hver tirsdag og torsdag, og annen hver onsdag og fredag, fra kl: 09.00- 16.45. Jordmor har også kontortid i Skibotn på Helsestasjonen ved behov.
jordmor

De som ønsker konsultasjons time, kan kontakte jordmor i kontortiden:

Tirsdager og torsdager, telefon 77 21 29 19

Alternativt på mobiltelefon 982 89 135

Gravide bestemmer selv om de ønsker å gå til jordmor eller lege, eller begge deler, når det gjelder svangerskapskonsultasjoner. De kan også bestille første konsultasjon hos jordmor. Jordmortjenesten er organisatorisk underlagt legekontoret i kommunen, men jordmor har det daglige ansvaret for å organisere svangerskapsomsorgen. Jordmor har også det faglige ansvaret for den normale graviditet, fødsel og barseltid, hvor hun følger opp den gravide og bistår hennes familie. Jordmor er underlagt lov om helsepersonell, og jordmor må være autorisert for å drive jordmorvirksomhet. Jordmor kan jobbe som privatpraktiserende. Svangerskapsomsorgen i kommunen følger opp de gravide med: Svangerskapskonsultasjoner som er individuelt tilpasset den gravide, hjemmebesøk, etterkontroller etter fødsel (som innebærer prevensjonsveiledning, og/eller familieplanlegging) og ammeveiledning. Jordmor holder også fødselsforberedende kurs, dersom det er ønskelig. Storfjord har ikke vaktordning eller følgetjeneste for jordmor. Det innebærer i praksis, at gravide som trenger faglig assistanse i forbindelse med fødsel eller transport til fødeavd. etter kontortid, må ringe legevakten. Jordmor har henvisningsrett til gynekolog, og henviser selv dersom det oppdages avvik fra det normale under graviditet eller i barseltid. En av jordmors viktigste oppgaver, er å få den gravide til å føle seg trygg og ivaretatt under svangerskapet, fødselen og i barseltiden. For å få dette til, er det viktig å sikre den gravide best mulig oppfølg i denne sårbare og spennende tiden. Derfor samarbeider jordmor med den gravides fastlege, og har et nært samarbeid med med gynekologer og jordmødre ved fødeavd. på UNN. Andre naturlige samarbeidspartnere er helsesøster, fysioterapeut, kiropraktor, eventuelt Brukertjenesten og NAV. I omsorgen for den gravide er det også viktig å inkludere familien. Derfor er det viktig at den blivende far, evt. søsken, også får mulighet å ta del i denne tiden hvor man venter på et nytt familiemedlem. Derfor er det mulighet, (dersom den gravide vil det), til å ta med seg de hun ønsker på svangerskapskonsultasjon. Jordmor driver også informerende og forebyggende virksomhet, og tar i mot kvinner/ par i fertil alder som trenger råd og veiledning eller har spørsmål i forhold til; planlegging av graviditet, seksualitet, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort. Jordmor samarbeider også med helsesøster på helsestasjonen vedrørende relevante tema i forhold til ungdom. Jordmor kan dersom det er ønskelig, holde røykeslutt kurs, og gi råd og veiledning til personer som ønsker å slutte å røyke. Jordmortjenesten kan også fra høsten av, tilby behandling med akupunktur ved relevante plager, men behandlingen er foreløpig bare forbeholdt gravide og barselkvinner. Dersom du er gravid og ønsker time hos jordmor, eller du ikke er gravid, men bare ønsker å snakke med ei jordmor, kan du ta kontakt på tlf: Kontor: 772 12 919, eller på mobil: 982 89 135. Velkommen. Gro Lieben Kvalberg Kommunejordmor i Storfjord

Jeg vil...