For Storfjord sin del er det utredet flg. alternativer:

1. Sammenslåing med Lyngen, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø
2. Sammenslåing med Kåfjord og Lyngen.
3. Storfjord består som egen kommune.

Alternativ 1: utredningen er ferdig og er å finne under linken Politikk- kommunereform
Alterantiv 1 og 2: utredningene offentliggjøres 15. oktober og vil bli lagt ut samme dag på www.storfjord kommune.no

Det vil etterhvert bli lagt ut informasjon om den videre saksgangen internt i kommunen.